Disclaimer

DISCLAIMER
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Getoonde informatie
Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hengeveld Couture te mogen claimen of te veronderstellen.

Hengeveld Couture streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze webshop onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

© 2019 HENGEVELD COUTURE Home  Disclaimer  Privacy  Algemene voorwaarden

© 2019 HENGEVELD COUTURE

Home
Disclaimer
Privacy
Algemene voorwaarden